Smiths BSA

Smiths BSA
Wat er allemaal mis kan gaan en tips

Deze Smiths teller is een goed voorbeeld van wat er allemaal mis kan gaan met deze uurwerken. Deze klok is ontvangen waarbij de binnenzijde van de klok bedekt was met een zwarte smurrie. Cijferplaat, glas alles zat onder. Hierbij de oorzaak en een aantal andere onvolkomendheden. Om het het type uurwerk aan te geven, Smiths kent een tweetal uitvoeringen van de uurwerken: één waarbij aan de achterzijde een dopje gemonteerd zit. Bij deze uitvoering wordt de aandrijfas vanaf de acherzijde gemonteerd en kent de minder problemen. Bij de tweede uitvoering wordt de hoofdas vanaf de binnenzijde gemonteerd middels geklonken verbindingen. Deze uurwerken vergen veel werk omdat deze klinkverbindingen vervangen moeten worden door schroefverbindingen, dit ter zijde. Dit type klok kent een ander nadeel, hetgeen bij deze restauratie ook aan het licht kwam, het omhoog komen van de magneet door slijtage van een messing wieltje. Deze slijtage wordt veroorzaakt door het ontbreken van smering en versterkt door een te lange binnenkabel en of druk. Gevolg hiervan is dat het messing wiel begint te schrapen en in combinatie met (het weinige) vet voor een zwarte smurrie zorgt welke in toenemende mat de gehele binnenzijde van de klok verontreinigd. Bijkomend gevaar is het omhoog komen van de magneet en geeft de klok een onjuiste snelheid, totdat de aandrijving van de naald in zijn geheel wordt meegenomen, schade niet te overzien. Een ander fenomeen is dat de zwarte smurrie zich hecht op alle delen, verf zacht maakt en schade aanbrengt aan de cijferwieltjes. De cijferplaat wordt mogelijk door een doorslaande naald eveneens beschadigd. Bij deze klok was dit ook het geval en is geretoucheerd. Samengevat: zorg er voor dat de binnenkabel niet te lang is, het vierkant van de kabel vrij in- en uit kan schuiven, de aansluitmoer van de klok niet overmatig vast te zetten. Verder is het van belang dat de klok trillingsvrij wordt opgehangen, bij deze klok is de dagteller as vervangen en een gat verbust. Door trilling waren gaten en as volkomen versleten. Dit zelfde komt ook regelmatig voor bij drooggelopen van de aandrijving, speling op het hoofdasje is het gevolg.Dit geldt voor alle uurwerken
Samengevat: let op een juiste kabellengte, vrij bewegen van het vierkantje van de binnenkabel, niet te vast draaien van de moer en tijdige smering van de trillingsvrij opgestelde klok.
N.B.Smering geldt ook voor oude NOS uurwerken, veelal is het vet minimaal aanwezig en of uitgedroogd.

Categorieën: Uurwerken, Smiths, Motoren, BSA